Politika kvality, životného prostredia a BOZP

spoločnosti MO Slovakia s.r.o.

Majiteľ spoločnosti a vedenie spoločnosti MO Slovakia s.r.o. vyhlasujú túto „politiku kvality, životného prostredia a BOZP“ ako prostriedok na vedenie spoločnosti k trvalému zlepšovaniu efektívnosti systému manažérstva kvality s prioritou, ktorá spočíva v záväzku spĺňať požiadavky zákazníka a všetkých zainteresovaných strán, ochrany životného prostredia, ako aj ochrany zdravia človeka.

Táto „politika kvality, životného prostredia a BOZP“ je súčasťou stratégie spoločnosti a  pozostáva z nasledovných aspektov:

 • trvalého úsilia v oblasti poskytovania komplexných služieb a dosiahnutia stabilného postavenia spoločnosti  na svojom  podnikateľskom trhu,
 • neustáleho zvyšovania kvality poskytovaných služieb a trvalého zlepšovania,
 • prostredníctvom prevencie a opatrení, eliminovať a znižovať riziká vo vzťahu k hlavným činnostiam spoločnosti, ako aj havárií, pracovných úrazov a bezpečnostných incidentov v spoločnosti.
 • plnenia požiadaviek zákazníkov a zvyšovania ich spokojnosti,
 • plnenie legislatívnych povinností spoločnosti, vrátane požiadaviek zainteresovaných strán,
 • neustáleho znižovania, resp. predchádzania vzniku nezhôd a bezpečnostných incidentov,
 • udržiavanie partnerských, vzájomne prospešných a dlhodobých vzťahov s významnými zákazníkmi a dodávateľmi,
 • spokojnosti zamestnancov,
 • spoluúčasti všetkých zamestnancov sa na BOZP,
 • zvyšovania imidžu a firemnej kultúry,
 • zodpovednosti spoločnosti voči verejnosti v oblasti životného prostredia.

V Bratislave, 01.01.2024

 •  

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

- výkon činností a plnenie úloh v zmysle zadefinovanej dokumentácie SMK a EMS v rámci procesu a dojednávanie podmienok uzatvárania zasielateľských zmlúv,
- vyhľadávanie najvhodnejšieho spôsobu prepravy tovaru v rámci zaužívaných obchodných zvyklostí,
- zistenie, evidencia a odstránenie prípadných nezhôd v/po prepravnom procese a návrhy na prijatie opatrení na nápravu,
- sledovanie úspešnosti plnenia zákaziek súčasných a nových zákazníkov,
- dodržiavanie platných právnych noriem, zákonov, vyhlášok, predpisov, záväzných nariadení, metodických pokynov a uzatvorených zmlúv s obchodnými partnermi,
- upozornenie príkazcu na nedostačujúce alebo nesprávne pokyny resp. doklady a žiadať doplnenie údajov, dokladov,
- preverenie dostatočnej výšku poistenia prepravovaného tovaru a zodpovednosť za to, že ponúkne zákazníkom možnosť poistiť si zásielku na výšku plného krytia,
- poisťovanie zásielok,
- dodržiavanie stanovených zásad pri práci s novými zákazníkmi (platba , doklady a pod.),
- príprava podkladov pre fakturáciu za poskytnuté služby,
- vykonávanie marketingu v oblasti trhu zákazníkov a dodávateľov,
- spolupráca pri udržiavaní databázy dopravcov a zodpovednosť za ich výber.

Zamestnanecké výhody, benefity

- stabilná spoločnosť na slovenskom zasielateľskom trhu
- mladý dynamický kolektív
- motivačné finančné ohodnotenie
- firemné akcie

Informácie o výberovom konaní

Kontaktovaní budú iba uchádzači spĺňajúci všetky zadané kritériá.

 

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

stredoškolské s maturitou
vysokoškolské I. stupňa
vysokoškolské II. stupňa

Vzdelanie v odbore

doprava, špedícia, zasielateľstvo

Jazykové znalosti

Anglický jazyk - Pokročilý (C1)

Ostatné znalosti

Microsoft Outlook - Pokročilý
Microsoft Excel - Pokročilý

Prax na pozícii/v oblasti

špedícia, zasielateľstvo

Počet rokov praxe

5

Osobnostné predpoklady a zručnosti

- ochota pracovať vo vysokom nasadení
- komunikatívnosť
- flexibilita
- spoľahlivosť

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

- vnútroštátna preprava
- pracovná doba PO - PIA víkendy voľné, PO - SO
- zodpovednosť za zverené motorové vozidlo a náklad
- starostlivosť o udržiavanie interiéru a exteriéru vozidla
- kontrola naloženia a vyloženia tovaru
- správne rozloženie a zabezpečenie tovaru na vozidle

Zamestnanecké výhody, benefity

- stabilná spoločnosť na slovenskom zasielateľskom trhu
- mladý dynamický kolektív
- motivačné finančné ohodnotenie
- firemné akcie

Informácie o výberovom konaní

Kontaktovaní budú iba uchádzači spĺňajúci všetky zadané kritériá.

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

stredoškolské bez maturity
stredoškolské s maturitou

Vzdelanie v odbore

doprava

Vodičský preukaz

B, C

Prax na pozícii/v oblasti

vodič

Počet rokov praxe

3

Osobnostné predpoklady a zručnosti

- zodpovednosť
- komunikatívnosť, príjemné vystupovanie
- flexibilita
- spoľahlivosť
- samostatnosť
- KKV