Pri obstaraní prepráv je samozrejmosťou i služba poistenia prepravy zásielok, nad rámec poistenia v zmysle dohovoru CMR. Uvedenú službu zabezpečíme ako na území Slovenskej republiky, tak i v zahraničí a to do výšky hodnoty prepravovaného tovaru 497 908,78 EUR. Poistenie jednotlivej zásielky je možné realizovať najneskôr v deň nákladky a jeho výška je závislá od hodnoty prepravovaného tovaru.

Svoju zodpovednosť zasielateľa za škodu má spoločnosť poistenú do výšky 100 000 EUR 


K zabezpečeniu tejto služby Vám naši zamestnanci podajú bližšie informácie a zabezpečia Váš tovar počas prepravy.