Pracovníci spoločnosti majú dlhoročné skúsenosti s obstaraním prepráv v medzinárodnej i vnútroštátnej cestnej nákladnej preprave, s obstaraním JIT prepráv ako dodávateľ, ako i osobné skúsenosti s projektami dovozov a ich logistickým riešením.

Pre obstaranie prepráv JIT sú vyčlenené konkrétne vozidlá z nášho dodávateľského parku a samozrejmosťou je záložné vozidlo v prípade poruchy NON STOP k dispozícii.