Spoločnosť MO Slovakia s. r. o. disponuje v súčasnej dobe flotilou 19 ks cisterien. Všetky tieto cisterny sú určené na prepravu potravinárskych výrobkov ako sú napr. rastlinné oleje, tekutá čokoláda, tuky, mlieko a mliečne výrobky, emulzie, melasa, med, vajcia, glyceríny, pivo, víno a iné tekuté potravinárske výrobky.

V oblasti prepravy tekutých potravinárskych tovarov má naša firma dlhodobé skúsenosti. Moderný vozový park a skúsení, jazykovo vybavení vodiči cisterien sú samozrejmosťou pri tomto špeciálnom druhu prepravy.

Všetky cisterny na prepravu tekutých potravinárskych sú vyhrievané a izolované. Cisterny majú 3 komory, na každej z komôr je výpusť. Súčasťou každej cisterny je aj sterilný filter a zariadenie na sledovanie teploty prevážaného produktu. Vo výbave každej cisterny sú aj kompresory a výpustné hadice.


       - 12 ks cisterien – celkový možný objem prepravovaného tovaru: 32 000 litrov, cisterny sú 3-komorové, jednotlivé komory majú objem približne 12 000 + 6 000 +             14 000 litrov, závisí to od jednotlivej cisterny.

       - 7 cisterien – celkový možný objem prepravovaného tovaru : 30 000 litrov, cisterny sú 3-komorové, jednotlivé komory majú objem 11 000 + 7 000 + 12 000 litrov


Moderný vozový park – značky cisterien Magyar, Van Hool, Maisonneuve. Prepravy uskutočňujeme v súlade so smernicou HACCP a certifikátom kvality GMP B4.1