Námorná doprava patrí medzi kombinovanú dopravu, kde sa využíva najväčšie množstvo dopravných prostriedkov a kombinácií. V dnešnej dobe tvorí jednu z najpoužívanejších druhov prepráv v rámci sveta. Rovnako námorná doprava patrí medzi najbezpečnejšie prepravy z pohľadu ochrany tovaru, nakoľko počas celej doby prepravy sa používa jednu prepravnú jednotku (FCL) po celú dobu prepravy.

Naša spoločnosť zabezpečuje námornú dopravu z a do prístavov celého sveta. Naši kvalifikovaní zamestnanci pre vašu zásielku vyberú presne podľa vašich požiadaviek najrýchlejšiu, najvýhodnejšiu a najbezpečnejšiu cestu.


       - exportné a importné prepravy celokontajnerových (FCL) zásielok

       - exportné a importné prepravy kusových (LCL) zásielok

       - prepravy ťažkých a nadrozmerných zásielok

       - výber vhodnej trasy a spôsobu prepravy

       - skladovanie tovaru (vo vlastnom sklade)


Úzko spolupracujeme s viacerými námornými spoločnosťami a preto vám dokážeme zabezpečiť viacero možností pre prepravu vášho tovaru.