- preprava zásielok od jedného kilogramu až po nadrozmerné zásielky po celom svete

       - preprava zásielok ve¾kokapacitnými návesovými súpravami (Megatrailer, Jumbo a pod.)

       - preprava zásielok chladiacimi a izotermickými vozidlami

       - preprava nebezpeèných tovarov v zmysle dohody ADR

       - preprava nadrozmerného tovaru špeciálnymi vozidlami a loďami

       - vnútroštátna preprava tovarov